Video clip

Điểm tin TVU số 01

Chương trình tiếp sức mùa thi tháng 7 2015 

TVU IEEE MTT Student Chapter (26.11.2015)

Toạ đàm khoa KT&CN ngày 20/4/2017 

Tư vấn tuyển sinh 2017 – Đại học Trà Vinh (THVL) 

CLB Truyền thông một năm nhìn lại chặn đường 2015 – 2016

Dự án Đại học Xanh tháng 2 – 2014

Hội thi hùng biện trong sinh viên

Khai mạc khu trưng bài

Triển lãm Ngày Sách Việt Nam lần thứ 1, tháng 4-2015

Điểm tin TVU – 02