Góp ý

Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ ban ngành tỉnh

(GSV-TVU) – Sáng 25.5.2017, gần 200 cán bộ, viên chức ở sở, ban ngành tỉnh Trà Vinh tham gia khoá bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế do Viện Phát triển Nguồn lực phối hợp Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại tổ chức.

IMG_9208-TVU

Khoá bồi dưỡng do ông Nguyễn Văn Sáng chuyên gia kinh tế hướng dẫn. Ông đã nêu lên hai mặt đối lập của hệ thống FTA thế hệ mới đối với nền kinh tế của nước Việt Nam nói chung cũng như các doanh nghiệp, công – nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nhân nói riêng. Đó chính là mặt cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, ngoài ra ông còn cung cấp về kiến thức các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, kết quả đạt được và những yếu kém, cũng như một số chủ trương chính sách lớn của Đảng – Chính phủ và giải pháp thực hiện đối với hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu khai mạc, tiến sĩ Nguyễn Văn Nguyện, Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn lực nói “Sự canh tranh mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội và không ít thách thức. Với khoá học này cung cấp cho học viên nhận diện ra những cơ hội để tiếp nhận và phát triển, biết đâu là thách thức để nắm bắt chuyển đổi thành những cơ hội và có giải pháp ứng phó cho phát triển trong hội nhập.”

Ông Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại cho rằng “Khoá bồi dưỡng là một chương trình thiết thực, bổ ích cập nhật mới kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên trong quá trình hội nhập.”

IMG_9211-TVU

Bạn Nguyễn Văn Khỏe, lớp Đại học Luật B khóa 2014 vui vẻ nói: Cảm thấy thú vị khi tham gia tập huấn, định hướng cho bản thân được sự hội nhập kinh tế quốc tế, xác định được xu thế hội nhập, sức cạnh tranh để phát triển, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng nhằm chủ động trong vấn đề làm việc với môi trường mới.

Quốc Vinh – Quốc Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *