Góp ý

Video

Dấu ấn phát triển CLB Truyền thông TVU

+ Xem thêm

Đại học Trà Vinh: Mô hình Trường Đại học Xanh

+ Xem thêm

Phim tuyển sinh năm 2016

+ Xem thêm

Dự án Đại học Xanh (tháng 2 – 2014)

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/9ftdKEfl6t8″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

+ Xem thêm

Trường Đại Học Trà Vinh đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long và người dân tộc Khmer

Sinh viên – Nhà trường – Doanh nghiệp số 05 – tháng 03 năm 2014: Trường Đại Học Trà Vinh đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long và người dân tộc Khmer. Phát sóng vào tháng 03 năm 2014. Phóng sự do Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Đài […]

+ Xem thêm

Phim tuyển sinh 2015 Trường Đại học Trà Vinh

+ Xem thêm

Phim giới thiệu Trường Đại học Trà Vinh

+ Xem thêm