Góp ý

Chính sách đối với nhà giáo, học sinh và sinh viên

Nhan đề: Chính sách đối với nhà giáo, học sinh và sinh viên.

Tác giả: Đỗ Thanh Kế.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm xuất bản: 2008.

Số trang: 919 tr. Khổ: 16 x 24cm.

NỘI DUNG

Lúc sinh thời, Bác Hồ thân yêu của chúng ta đã từng kêu gọi: “Phải làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái”.

Và người cũng từng nói:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Thực hiện lời dạy ấy, những năm qua Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan đã luôn quan tâm chăm lo và đầu tư cho giáo dục. Đồng thời cũng ban hành nhiều văn bản mới và các văn bản sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ ưu đãi nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp giáo viên, học sinh và sinh viên có thể yên tâm giảng dạy, học tập, trau dồi kiến thức và cống hiến cho xã hội.

Để thuận tiện hơn cho các cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh và sinh viên trong việc tìm hiểu và thực hiện tốt các chế độ, chính sách dành cho nhà giáo, học sinh và sinh viên Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp cùng công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ Văn hóa xuất bản cuốn sách: “Chính sách đối với nhà giáo, học sinh và sinh viên”.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Mục I: Định mức, biên chế, tuyển dụng, kỷ luật, thôi việc đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Mục II: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Mục III: Chính sách tiền lương, phụ cấp, ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Phần thứ hai: Chính sách đối với học sinh, sinh viên

Mục IV: Quy chế tuyển sinh.

Mục V: Quy chế thi, kiểm tra.

Mục VI: Văn bằng, chứng chỉ.

Mục VIII: Nghĩa vụ, chế độ phụ cấp, vay ưu đãi, tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích góp phần tích cực cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng quý Bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *