Góp ý

Học phí năm học 2015 – 2016

Mức học phí thu theo quy định của Bộ Tài chính, áp dụng mức học phí cho các trường công lập.
Stt Loại hình/Nhóm ngành Đơn vị tính: 1000 đồng
Đại học Cao đẳng Trung
cấp
1 Khoa học xã hội, kinh tế, luật;         5,150        4,100             3,600
2 Nông, lâm, thủy sản;         5,150        4,100             3,600
3 Khoa học tự nhiên; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch         6,050        4,850             4,200
4 Kỹ thuật, công nghệ         6,050        4,850             4,200
5 KT Hóa học         6,850        5,500             4,750
6 Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Dược         8,400        6,700             5,900
7 Xét nghiệm, Điều dưỡng, Y tế công cộng         8,400        6,700             5,900

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *