Góp ý

99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử

99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử

Nhan đề: 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử. Tác giả: NGƯT Ngô Trần Ái (Chủ biên), Nguyễn Xuân Đức, Trần Quốc Toàn. Nhà xuất bản: Giáo dục .   NỘI DUNG Đây là tên tài liệu do NXB Giáo dục phát hành tập hợp 99 tình huống sư phạm điển […]

+ Xem thêm