Góp ý

Dám tha thứ = Dare to forgive.

Dám tha thứ = Dare to forgive

Nhan đề: Dám tha thứ  = Dare to forgive. Tác giả: Edward M. Hallowell, M.D. Người dịch: Xuân Khanh, Hiếu Dân, Hạnh Nguyên. Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. NỘI DUNG Trong cuộc sống của mỗi chúng ta dù lớn, dù bé điều phải học cách tha thứ, tha thứ mang lại […]

+ Xem thêm