Góp ý

Hơn 9 năm tâm huyết với công tác thanh niên

Hơn 9 năm tâm huyết với công tác thanh niên

(GSV – GV.TVU) – Phong trào thanh niên Trường Đại học Trà Vinh đã và đang phát triển, mang tính chiều sâu. Cùng với đó xuất hiện ngày càng nhiều gương cán bộ Đoàn và Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, vừa đi đầu trong […]

+ Xem thêm