Góp ý

Khi thầy tôi là tiến sĩ

Khi thầy tôi là tiến sĩ

(GSV-TVU) –“Tôi không dạy các em, tôi chỉ là người hướng dẫn!”, “Tôi không sửa bài cho các em, đây chỉ là gợi ý!”, “Tôi không chắc mình dịch hay hơn các em, nên chúng ta cần phải học hỏi lẫn nhau”,… đây chính là những câu nói khiêm tốn thường nhật khi lên lớp […]

+ Xem thêm