Góp ý

sự mỉm cười

Tử tế bằng sự mỉm cười

(GSV.TVU) – Nhà văn Mỹ Mark Twain gọi sự tử tế là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể “nghe” và người mù có thể “thấy”. Sự tử tế được giao tiếp bởi hai tâm hồn, và vì thế sự tử tế không chỉ là cho đi mà còn là nhận lại. Khi chúng […]

+ Xem thêm