Góp ý

Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động trường Đại học Trà Vinh

(GSV.TVU) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh, với mục tiêu của đề án là phát triển Trường Đại học Trà  Vinh thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại Trường.

Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Theo đó, Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó quyết định mở ngành, ngưng mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp IV; thí điểm mở ngành đào tạo ngoài Danh mục cấp IV theo nhu cầu xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện mở ngành theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của trường đã được Hội đồng trường quyết nghị thông qua; mở các chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh của từng năm học đáp ứng nhu cầu và điều kiện tham gia học tập của người học; tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.

Quyết định các hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; hình thức đào tạo; phương pháp kiểm tra, đánh giá; công tác tổ chức đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ) theo quy định của pháp luật; bảo đảm chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; tiến tới được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận.

Quyết định hoạt động, hướng đến kiểm soát chất lượng nghiên cứu khoa học bằng kết quả đạt được; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo khoa học với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bao gồm cả dịch vụ do Nhà nước đặt hàng.

Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và ngoài nước; tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Trường quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Bên cạnh đó, quyết định cơ cấu, số lượng người làm việc trên cơ sở xác định vị trí việc làm; công bố công khai tiêu chí tuyển dụng với từng đối tượng giảng viên, viên chức, nhân viên hợp đồng; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Về học phí

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 và quy định tại Quyết định này.

Trường quyết định thu học phí các chương trình đào tạo khối ngành, chuyên ngành y dược không vượt quá mức trần học phí quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với chương trình đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo y dược.

Trường quyết định mức trần học phí tối đa đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần mức học phí của các nhóm ngành đào tạo trình độ đại học tương ứng; học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Đối với các đối tượng đã nhập học trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, Trường thu học phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Mức học phí mới tại ĐH Trà Vinh phù hợp điều kiện người học tại địa phương

TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, theo Đề án này mức thu học phí cho phép bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy (trừ khối ngành, chuyên ngành đào tạo y dược) là 15,75 triệu đồng/sinh viên năm học 2017-2018; năm học 2018-2019 là 17,7 triệu đồng/sinh viên; năm học 2019-2020 là 18,5 triệu đồng/sinh viên.

Tuy nhiên Nhà trường xét thấy việc tăng học phí phải phù hợp với điều kiện của người học, phù hợp với tình hình kinh tế địa phương, nên mức quy định học phí mới được Nhà trường đưa ra trong năm học 2017 –  2018 vẫn nằm trong khung của quy định và thấp hơn so với mặt bằng chung. Phó Hiệu trưởng cho biết thêm.

Cụ thể, Phòng Kế hoạch Tài vụ của Trường vừa trình BGH phương án thu học phí cho năm học 2017 – 2018 để nhà trường xem xét như sau:

Nhóm khoa học xã hôi; kinh tế, luật; văn hoá; khoa học cơ bản; Nông, Lâm, thuỷ sản là 10,5 triệu đồng/năm đối với bậc đại học và 8,3 triệu đồng/năm đối với bậc cao đẳng.

Nhóm khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn Du lịch: 12,2 triệu đồng/năm đối với bậc đại học và 9,8 triệu đồng/năm đối với bậc cao đẳng.

Nhóm ngành Y – Dược là 16 triệu đồng/năm bậc đại học và 12,7 triệu đồng/năm đối với cao đẳng.

Với thông tin này sẽ giúp cho các sinh viên, học viên, các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng và tham gia các bậc học cao hơn có thể yên tâm học tập tại trường, cũng như chọn ngành nghề phù hợp để xét tuyển vào Trường Đại học Trà Vinh, là trường công lập trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

 

 

Đại học Trà Vinh là trường đại học công lập địa phương đầu tiên được chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động. Việc này giúp Trường chủ động trong tuyển sinh, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

 

Phát biểu với 1000 cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường hồi giữa tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Việc giao cho Trường tự chủ là giảm bớt những bó buộc không cần thiết, nhằm khơi dậy mọi năng lực, mọi tiềm năng sáng tạo; tin tưởng, cổ vũ, tạo điều kiện cho những ý tưởng mới phát triển, tăng tính học thuật,…

Tuy nhiên các trường vẫn được hỗ trợ về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thông qua các dự án liên quan đến phát triển giáo dục…

 

 

Thanh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *