Góp ý

Thông báo Về việc giữ xe trong Hội trại Thanh niên năm 2016

Nhằm đảm bảo công tác giữ xe được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu giữ xe qua đêm trong Hội trại của Sinh viên. Nhà xe Sinh viên Khu I Trường Đại học          Trà Vinh xin thông báo một số thông tin có liên quan đến công tác giữ xe tại      Nhà xe Khu I trong Hội trại như sau:

  1. Về giá: (áp dụng vào thời gian lấy xe)

Từ 06 giờ đến 22 giờ ngày 26/3/2016:

+ Xe máy, xe điện: 1.000 đồng/ 01 lượt hoặc 01 buổi.

+ Xe đạp: 500 đồng/ 01 lượt hoặc 01 buổi.

Từ sau 22 giờ ngày 26/3/2016 đến 00 giờ  ngày 27/3/2016:

+ Xe máy, xe điện:  2.000 đồng / 01 lượt

+ Xe đạp: 1.000 đồng/ 01 lượt hoặc 01 buổi.

Từ sau 00 giờ ngày 27/3/2016:

+ Xe máy, xe điện: 5.000 đồng / 01 lượt

+ Xe đạp: 3.000 đồng/ 01 lượt

(Áp dụng cho xe trại sinh tham gia Hội trại, xe sinh viên đi học vẫn áp dụng theo quy định hiện hành của nhà xe)

  1. Về vị trí để xe

Xe trại sinh ở đêm tại Hội trại: gửi xe tại Nhà xe Sinh viên Khu I, trường Đại học Trà Vinh

Xe trại sinh không ở đêm tại Hội trại: gửi tại Sảnh khoa Nông nghiệp – Thủy sản của trường.

** Lưu ý:

– Không khóa cổ xe.

– Riêng xe đạp sẽ để tại tuyến đường lộ cặp bên nhà xe

Sinh viên tự bảo quản nón bảo hiểm và tài sản cá nhân.

Để công tác giữ xe được thuận lợi, đề nghị các trại sinh, sinh viên, học sinh thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *