Góp ý

Xuân Quỳnh sóng mãi mãi còn nổi sóng

Xuân Quỳnh sóng mãi mãi còn nổi sóng

Nhan đề: Xuân Quỳnh sóng mãi mãi còn nổi sóng. Tác giả: Thao Nguyễn (tuyển chọn). Nhà xuất bản: Văn hóa – Thông tin. NỘI DUNG Cuốn sách Xuân Quỳnh Sóng mãi mãi còn nổi sóng đã khắc họa chân dung sự nghiệp sáng tác qua những bài viết của những nhà văn, nhà thơ, […]

+ Xem thêm