Góp ý

Đạo đức Công chức trong thực thi công vụ

Nhan đề: Đạo đức Công chức trong thực thi công vụ

Tác giả: Ngô Thành Can.

Nhà xuất bản: Tư pháp Năm xuất bản: 2017.

Số trang: 362 tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

NỘI DUNG

 

tuan5thang022018

 

Đạo đức công vụ được hiểu là đạo đức thực thi công vụ của cán bộ, công chức; là những giá trị và chuẩn mực đạo đức được áp dụng cho một nhóm người nhất định trong xã hội (cán bộ, công chức) trong lĩnh vực hoạt động cụ thể là công vụ.

 

Đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức gắn liền với đạo đức xã hội, những chuẩn mực được xã hội coi là giá trị, nhưng đồng thời đạo đức công vụ là đạo đức nghề nghiệp đặc biệt – thực thi công vụ của cán bộ, công chức, do đó đạo đức công vụ gắn chặt với quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm những điều cán bộ, công chức không được làm, cách ứng xử của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ do pháp luật quy định.

 

Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta được xây dựng trên nền tảng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, cán bộ, công chức là công bộc của dân; giá trị cao nhất của đạo đức công vụ là phục vụ nhân dân, vì lợi ích nhân dân. Do vậy, phát huy đạo đức công vụ chính là đề cao trách nhiệm phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân của người cán bộ, công chức; từ đó củng cố lòng tin của người dân vào nền công vụ.

 

Những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức bao gồm: Thứ nhất, phải có phẩm chất đạo đức tốt. Thứ hai, trong quan hệ với cơ quan, tổ chức, phải trung thực, công bằng, không thiên vị. Thứ ba, trong quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên và với cấp dưới, phải biết hợp tác, giúp đỡ và tư vấn, khuyên bảo. Thứ tư, đối với công chúng và với xã hội.

 

Về phía Nhà nước, Luật Cán bộ, công chức đã đưa ra các quy định dưới dạng khái niệm khái quát mang đặc trưng giá trị. Các giá trị này cần được tiêu chuẩn hóa thành các chuẩn mực nhằm điều chỉnh hành vi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và sinh hoạt đời thường. Đó là các quy chế, quy tắc ứng xử mà mỗi cơ quan, đơn vị cần phải ban hành và tổ chức thực hiện.

 

Người công chức có đạo đức công vụ là thể hiện lương tâm và trách nhiệm của mình vì lợi ích chung và lợi ích của người khác, ý thức rõ về cái cần phải làm và mong muốn được làm vì những lợi ích đó. Đặc biệt kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công việc là cần thiết nhưng không phải là trọng tâm mà lòng nhiệt tình mới là thứ đáng quý.

 

Trong một trang giấy không thể nói hết những yêu cầu về đạo đức công vụ mà tác giả nêu ra. Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là giảng viên và bạn đọc quan tâm để có những kiến thức, kỹ năng cơ bản từ đó hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong công tác.

 

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *