Góp ý

Thông báo về việc Tổ chức buổi seminar

 THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức buổi seminar về 02 chuyên đề như nội dung:

Chuyên đề 1: “Nguồn tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo: Lý thuyết và thực hành các dự án nghiên cứu”

Chuyên đề 2: “Học tập phục vụ cộng đồng và học tập từ việc làm thực tế”

Thời gian: 14:00-17:00 ngày 01/6/2018 & 8:00-11:00,  ngày 02/6/2018

Địa điểm: Trường Đại học Trà Vinh

Đoàn báo cáo gồm:

                                TS. Trần Đình Lâm

Chuyên đề 1:           TS. Nguyễn Duy Mộng Hà (Chuyên đề 1)

                               Trưởng phòng Khảo Thí và Đảm bảo Chất lượng – trường ĐH KHXH&NV

 

Chuyên đề 2:           Ms. Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chuyên đề 2)

                                Giảng viên Khoa Ngữ Văn Anh – trường ĐH KHXH&NV

                                Nghiên cứu sinh – Đại học Wellington, New Zealand

Rất mong quý thầy cô, các nghiên cứu sinh nhiệt tình tham gia.

Quý thầy cô vui lòng gửi đăng ký tham dự qua email này hoăc international@tvu.edu.vn trước 11:00 ngày 30/5/2018 để tổng hợp danh sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *